Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Supernatural - Αφιέρωμα. ΤελετουργικάΕξορκισμοί και τελετουργικά που έχουμε δει στο Supernatural. Απολαύστε τα παρακάτω. Ευχαριστούμε την Μαρία για την ενημέρωση.


                  

Exorcisms in General
Excerpt from the invocatio:
Priinceps gloriosissime cælestis militiæ, sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio et colluctatione, quæ nobis adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiæ, in cælestibusus. Veni in auxilium hominum, quos Deus creavit inexterminabiles, et ad imaginem similitudinis suæ fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno.

Most glorious prince of the divine army, Saint Michael Archangel, defend us in this fight of ours against the hostile princes and powers, against those that want to govern the world in the darkness, against the negativity of all things spiritual. Do come to help men, those that God created in great number, those that He made in his image, and with great (effort) free (them) by the tyranny of the devil.

Excerpt from the Exorcism proper:
Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini Nostri Jesu Christi, eradicare et effugare a Dei Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis ac pretioso divini Agni sanguine redemptis.

          
                                                            (Cross Road Demon)

Exorcisms in Supernatural

"Devils Trap" ritual
Regna terrae, cantate Deo,
psallite Domino
qui fertis super caelum
caeli ad Orientem
Ecce dabit voci Suae
vocem virtutis,
tribuite virtutem Deo.

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus
omnis satanica potestas, omnis incursio
infernalis adversarii, omnis legio,
omnis congregatio et secta diabolica.

Ergo draco maledicte
et omnis legio diabolica adjuramus te.
cessa decipere humanas creaturas,
eisque aeternae Perditionis venenum propinare.

Vade, Satana, inventor et magister
omnis fallaciae, hostis humanae salutis.
Humiliare sub potenti manu dei,
contremisce et effuge, invocato a
nobis sancto et terribili nomine,
quem inferi tremunt.

Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.
Ut Ecclesiam tuam secura tibi facias
libertate servire, te rogamus, audi nos.
Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris,
te rogamus, audi nos.

Ut inimicos sanctae Ecclesiae
te rogamus, audi nos.

Terribilis Deus de sanctuario suo.
Deus Israhel ipse truderit virtutem
et fortitudinem plebi Suae.
Benedictus Deus. Gloria Patri.
English Translation:

Kingdoms of the Earth, sing unto God,
Praises to the Lord
that carry above the sky
of heaven to the East.
Behold, He sends forth His Own Voice,
the Voice of Virtue.
Attribute the Virtue to God.

We exorcise you, every impure spirit,
every satanic power, every incursion
of the infernal adversary, every legion,
every congregation and diabolical sect.

Thus, cursed demon
and every diabolical legion, we adjure you.
Cease to deceive human creatures,
and to give to them the Poison of Eternal Perdition.

Go away, Satan, inventor and master
of all deceit, enemy of humanity's salvation.
Be humble under the Powerful Hand of God --
tremble and flee -- I invoke by
us the Sacred and Terrible Name
at which those down below tremble.

From the snares of the devil, free us, Lord.
So that You may make Your Church safe to serve You freely
we ask You, hear us.
So that You may destroy the enemies of Your Sacred Church,
we ask You, hear us!

That ... the enemies of Your Sacred Church [2* see issue noted above]
we ask You, hear us!

God is frightening about His Own sacred place. [3*]
The God of Israel Himself will have thrust excellence
and strength to His Own people.
Blessed be God. Glory be to the Father.


                               

"Crossroad Blues" Ritual
Regna terrae, cantate Deo,
psallite Domino
qui fertis super caelum
caeli ad Orientem
Ecce dabit voci Suae
vocem virtutis,
tribuite virtutem Deo.

Deus caeli, Deus terrae,
humiliter majestati gloriae Tuae supplicamus
ut ab omni infernalium spirituum potestate,
laqueo, deceptione et nequitia,
omnis fallaciae, libera nos, Domine.

Vade, Satana, inventor et magister
omnis fallaciae, hostis humanae salutis.
Humiliare sub potenti manu Dei-- [This is where Dean cuts off.]
English Translation:

Kingdoms of the Earth, sing unto God,
Praises to the Lord
that carry above the sky
of heaven to the East.
Behold, He sends forth His Own Voice,
the Voice of Virtue.
Attribute the Virtue to God.

God of Heaven, God of the Earth,
humbly by the majesty of Your Glory we implore
that from every power of the infernal spirits,
from their snare, their deception and their wickedness,
from every deceit, free us, Lord.
[Or, less word-for-word, but perhaps more easily understood: God of Heaven, God of the Earth, humbly we implore, by the Majesty of Your Glory, that You free us, Lord, from every power of the infernal spirits, from their snare, their deception and their wickedness, from every deceit.]

Go away, Satan, inventor and master
of all deceit, enemy of humanity's salvation.
Be humble under the Powerful Hand of God--[Dean stops...]


                                               (RUBY with demonic eyes)"Born Under a Bad Sign" Ritual
Exorcizamus te, omnis immundus spiritus
omnis satanica potestas, omnis incursio
infernalis adversarii, omnis legio,
omnis congregatio et secta diabolica.

Ergo draco maledicte
et omnis legio diabolica adjuramus te.
cessa decipere humanas creaturas,
eisque aeternae Perditionis venenum propinare. [Bobby pauses.]

[skips two lines that are in the other exorcisms.]
Humiliare sub potenti manu Dei-- [Bobby stops cause it's not working...]English Translation:

We exorcise you, every impure spirit,
every satanic power, every incursion
of the infernal adversary, every legion,
every congregation and diabolical sect.

Thus cursed demon
and every diabolical legion, we adjure you.
Cease to deceive human creatures,
and to give to them the Poison of Eternal Perdition. [Bobby pauses.]

Be humble under the Powerful Hand of God--[Bobby stops 'cause it's not working...]                       
                            
"Long Distance Call" Ritual
The exorcism attempted by Dean in this episode was different than others used in previous episodes. Dean says: "Crux sancta sit mihi lux non draco..." He stopped
The full exorcism is,
Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux
Vade retro satana / Nunquam suade mihi vana
Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas

English translation: "May the Holy Cross be my light / Let not the demon lead me
Step back Satan / Never tempt me with vain things
What you offer me is evil / You drink the poison yourself."

The Final Exorcism is a repeat of this :

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica...
Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te ... cessa decipere humanas creaturas, eisque æternæ perditionìs venenum propinare...
Vade, satana, inventor et magister omnis fallaciæ, hostis humanæ salutis...
Humiliare sub potenti manu Dei; contremisce et effuge, invocato a nobis sancto et terribili nomine... quem inferi tremunt...
Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.
Ut Ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire, te rogamus, audi nos.


Translation :
"We drive you from us, whoever you may be, unclean spirits, all satanic powers, all infernal invaders, all wicked legions, assemblies and sects...
... Thus, cursed dragon, and you, diabolical legions, we adjure you... stop deceiving human creatures and pouring out to them the poison of eternal damnation...
Be gone, Satan, inventor and master of all deceit, enemy of man's salvation...
Stoop beneath the all-powerful Hand of God; tremble and flee when we invoke the Holy and terrible Name... which causes hell to tremble...
From the snares of the devil, Deliver us, O Lord. That Thy Church may serve Thee in peace and liberty, We beseech Thee to hear us."

None are exact exorcismus. They represent bits and peaces of the "real" Exorcismus Ritual which is here :

EXORCISMVS

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini Nostri Jesu + Christi, eradicare et effugare a Dei Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis ac pretioso divini Agni sanguine redemptis + . Non ultra audeas, serpens callidissime, decipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi, ac Dei electos excutere et cribrare sicut triticum + . Imperat tibi Deus altissimus + , cui in magna tua superbia te similem haberi adhuc præsumis; qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritaris venire. Imperat tibi Deus Pater + ; imperat tibi Deus Filius + ; imperat tibi Deus Spiritus Sanctus + . Imperat tibi majestas Christi, æternum Dei Verbum, caro factum + , qui pro salute generis nostri tua invidia perditi, humiliavit semetipsum facfus hobediens usque ad mortem; qui Ecclesiam suam ædificavit supra firmam petram, et portas inferi adversus eam nunquam esse prævalituras edixit, cum ea ipse permansurus omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Imperat tibi sacramentum Crucis + , omniumque christianæ fidei Mysteriorum virtus +. Imperat tibi excelsa Dei Genitrix Virgo Maria + , quæ superbissimum caput tuum a primo instanti immaculatæ suæ conceptionis in sua humilitate contrivit. Imperat tibi fides sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et ceterorum Apostolorum + . Imperat tibi Martyrum sanguis, ac pia Sanctorum et Sanctarum omnium intercessio +.

Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum qui sic dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnes qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam æternam: cessa decipere humanas creaturas, eisque æternæ perditionìs venenum propinare: desine Ecclesiæ nocere, et ejus libertati laqueos injicere. Vade, satana, inventor et magister omnis fallaciæ, hostis humanæ salutis. Da locum Christo, in quo nihil invenisti de operibus tuis; da locum Ecclesiæ uni, sanctæ, catholicæ, et apostolicæ, quam Christus ipse acquisivit sanguine suo. Humiliare sub potenti manu Dei; contremisce et effuge, invocato a nobis sancto et terribili nomine Jesu, quem inferi tremunt, cui Virtutes cælorum et Potestates et Dominationes subjectæ sunt; quem Cherubim et Seraphim indefessis vocibus laudant, dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
[si fuerit saltem diaconus subjungat V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.]

Oremus.

Deus coeli, Deus terræ, Deus Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem; quia non est Deus præter te, nec esse potest nisi tu creator omnium visibilium et invisibilium, cujus regni non erit finis: humiliter majestati gloriæ tuæ supplicamus, ut ab omni infernalium spirituum potestate, laqueo, deceptione et nequitia nos potenter liberare, et incolumes custodire digneris. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.
Ut Ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire, te rogamus, audi nos.
Ut inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliare digneris, te rogamus audi nos.
(Et aspergatur locus aqua benedicta)

                                             


4 σχόλια: