Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Press Release Season 7!


Διαβάστε παρακάτω :
Now, in season seven, the Winchesters will find themselves in an increasingly sinister, changing landscape, up against a new foe unlike anything they’ve ever fought.  They’ll find their old tricks, weapons and hiding places all rendered useless.  All they’ll have is each other.  And the certainty that, like the last of the cowboy outlaws, whatever they face, they’re not going down without a fight.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου